Anti-Spam Beleid

De beheerder van deze website, Nucifera Health & Quality BV, hierna te noemen “de beheerder” verstuurt gratis (gezondheids)tips en informatie via e-mail nadat een inschrijver zich “double opt-in” heeft bevestigd. Daarnaast zal de beheerder eigen producten aanbieden via e-mail en via de site www.kokos-olie.nl of een van haar aanverwante websites.

De beheerder heeft de regelgeving rondom elektronische mailings en de Nederlandse Privacywetgeving hoog in het vaandel. Zo proberen wij te allen tijde spam te voorkomen.

Wat is spam?

Onder spam wordt verstaan: een grote hoeveelheid e-mail verstuurd aan geadresseerden die hier niet expliciet om hebben gevraagd. Alle e-mails in deze hoeveelheid komen qua inhoud in grote lijnen met elkaar overeen en bevatten vaak reclame voor producten, politieke denkwijze en/of propaganda. Ook het veelvuldig dezelfde email versturen naar een geadresseerde die hier niet expliciet om gevraagd heeft valt onder spammen (dit geldt voor zowel consumenten als bedrijven).

De beheerder zal de gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen. Elke inschrijver kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden door op de uitschrijflink te klikken in de ontvangen e-mail.

Elke inschrijver dient zich “double opt-in” te bevestigen

Wanneer iemand zich inschrijft voor onze nieuwsbrief dient deze zich nog te activeren door het klikken op een activeringslink die automatisch wordt verstuurd na aanmelding. Op deze manier wordt voorkomen dat iemand ongewenst op de mailinglijst komt te staan. Door middel van deze “double opt-in” voldoet de beheerder aan de wettelijke eisen ten aanzien van het verkrijgen van een e-mailadres.